Zorg op maat

Een team van verpleegkundigen, zorgkundigen, ergotherapeuten, kinesisten, logopedisten zorgen onder leiding van hun diensthoofden, 24u op 24u voor continue professionele begeleiding.

Op maat van de bewoner wordt een plan opgemaakt waar ook de huisarts zijn rol in heeft.

Op geregelde tijdstippen wordt er samen met de bewoner en zijn familie overleg gepleegd. De vzw Vijvens is gespecialiseerd in het verzorgen van zwaar zorgbehoevenden en/of personen met een dementieel beeld.

De leefgroepwerking maakt het mogelijk binnen homogene groepen steeds de gepaste begeleiding te garanderen.

Bijzondere aandacht gaat ook uit naar de laatste levensfase. Een palliatieve werkgroep en referentieverpleegkundige waken over een kwaliteitsvolle zorgverlening voor terminale bewoners. Wij werken eveneens samen met het palliatief netwerk in de regio.

Terug naar boven