Zorg- & dienstverlening

Een opname in een woonzorgcentrum is een ingrijpend moment. Het is belangrijk om deze keuze goed doordacht te maken. Naast de materiële omkadering zijn er tal van andere factoren die ook belangrijk zijn.

Bijvoorbeeld: een goede woonomgeving in een warme huiselijke omgeving waar aandacht is voor iedere individuele persoon.

In een woonzorgcentrum komt daar altijd verzorging en verpleging bij.

Een team van verpleegkundigen, verzorgenden, ergotherapeuten, psychologe, kinesisten, logopedisten, zorgen onder begeleiding van hun diensthoofden, 24u op 24u voor deze belangrijke opdracht.

Op maat van de bewoner wordt een plan opgemaakt waar ook de huisdokter zijn rol in heeft. Op geregelde tijdstippen wordt er samen met de bewoner en zijn familie overleg gepleegd.

De woonzorgcentra van de vzw Vijvens zijn gespecialiseerd in het verzorgen van zwaar zorgbehoevenden en/of personen met een dementieel beeld.

Leefgroepwerking maakt het mogelijk binnen homogene groepen steeds de gepaste begeleiding te garanderen.

Uiteraard maakt palliatieve zorg ook deel uit van een goede opvang.

Indien u wenst, kan u naar de kapper gaan in het woonzorgcentrum.

Via de hoofdverpleegkundige kan een afspraak geregeld worden met de kapster.

de pedicure komt regelmatig langs in het woonzorgcentrum.

Terug naar boven