Kortverblijf

Kortverblijf is bedoeld voor ouderen die –tijdelijk- niet kunnen thuis wonen omwille van een korte, ernstige ziekte of omwille van de afwezigheid van diegenen die de bejaarde normaliter thuis verzorgen.

Een zorgbehoevende oudere kan voor maximum 60 opeenvolgende dagen en maximum 90 dagen verspreid over een kalenderjaar (van 1 januari tot 31 december) opgenomen worden in kortverblijf.

Een kortverblijf mag niet geïnterpreteerd worden als aanloop naar een definiteif verblijf in ons woonzorgcentrum.


Terug naar boven