Home VijvensAls het thuis niet meer kan.... Wie kan er bij ons terecht?

In Home Vijvens wonen 100 bejaarden. Vooral ouderen die hulp nodig hebben bij de eigen lichamelijke verzorging of bij huishoudelijke taken kunnen er terecht, maar er is eveneens een intense en deskundige benadering voor mensen met dementie .

Het woonzorgcentrum helpt voornamelijk ouderen die – ondanks thuishulp - thuis niet langer kunnen blijven wonen.

Home Vijvens voorziet daarom in :

  • kortverblijf
  • oriënterend kortverblijf
  • dagopvang
  • een langdurige opname

Een ‘opname’ in Home Vijvens betekent dat een oudere hetzij voor lange tijd, hetzij definitief in Home Vijvens komt wonen. Op dat moment wil de zorgverlening in Home Vijvens een “gewoon verder zetten” betekenen van het leven van de oudere. Niet meer, zeker niet minder.

Terug naar boven