Over vzw Vijvens

De vzw Vijvens kent zijn oorsprong in de zorg voor zwakkeren binnen de lokale gemeenschappen van Huise en Kruishoutem. Dit werd vertaald in Huise door de zorg voor kinderen en wezen en in Kruishoutem door de zorg voor ouderen. De behoefte om deze zorg op zich te nemen is ontstaan vanuit een christelijke levensvisie.

Door het wijzigen van de zorgbehoefte heeft de vzw zich georiënteerd op de bejaardenzorg en uit ze dat op dit ogenblik door het uitbaten van twee rustoorden. Daar de zorgbehoefte evolueert ontstaat de nood om de organisch gegroeide identiteit te toetsen aan de missie en deze uit te drukken in functie van de huidige en toekomstverwachtingen van de vzw.

De ontstaansreden, de christelijke levensvisie, blijft actueel en is bepalend voor de waarden die vooropgesteld worden. Vanuit deze visie vinden wij elke mens uniek. Geïnspireerd door deze gedachten en onze wettelijke opdrachten ervaren wij de volgende waarden als belangrijk:

Respect voor de mens en zijn omgeving

 • Autonomie
 • Emancipatie
 • Verdraagzaamheid
 • waardigheid,
 • geborgenheid en
 • huiselijkheid

Belangloze inzet voor anderen

 • Barmhartigheid
 • Empathie en
 • Liefdevolle benadering

Openheid naar de maatschappij

 • Integratie
 • Pluralisme
 • inspraak
 • rechten en
 • privacy
Terug naar boven