Home Sint-Petrus

Als het thuis niet meer kan.... Wie kan er bij ons terecht?

In Home Sint-Petrus wonen 125 bejaarden. Vooral ouderen die hulp nodig hebben bij de eigen lichamelijke verzorging of bij huishoudelijke taken kunnen er terecht, maar er is eveneens een intense en deskundige benadering voor dementerende ouderen .

Het woonzorgcentrum helpt voornamelijk ouderen die – ondanks thuishulp - thuis niet langer kunnen blijven wonen.

Home Sint-Petrus voorziet daarom in :

  • kortverblijf
  • oriënterend kortverblijf
  • een langdurige opname.

Een ‘opname’ in Home Sint-Petrus betekent dat een oudere hetzij voor lange tijd, hetzij definitief in Home Sint-Petrus komt wonen. Op dat moment wil de zorgverlening in Home Sint-Petrus een “gewoon verder zetten” betekenen van het leven van de oudere. Niet meer, zeker niet minder.

Activiteiten & animatie

Terug naar boven