Zorgcampus Waegebrughe

In het huidige WZC Home Sint-Petrus wordt gewerkt aan een steeds verder doorgedreven leefgroepwerking, vertrekkende vanuit de beleving van de bewoners zelf.

Naar analogie met het WZC Home Vijvens te Huise, willen we ook voor Home Sint-Petrus Kruishoutem het aanbod verder differentiëren.

Wij willen de ouderen ondersteunen om zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving te laten wonen door advies te geven naar nodige aanpassingen en toegankelijkheid aan de eigen woning, het aanbieden van een aangepaste woon-, leef- en zorgvorm met zorg in de nabijheid en ondersteuning naar dagvullende activiteiten vanuit het dagverzorgingscentrum.

We bieden naast residentiële zorg tevens kortverblijf, oriënterend kortverblijf, inleunflats en ook aangepaste assistentiewoningen aan.

Al deze doestellingen willen wij in de toekomst realiseren op de nieuwe campus Waegebrughe op de Marolle.

In het grote gebouw rechts van de kerk:

- 101 woongelegenheden met een bijzondere erkenning (vroeger RVT bedden)

- 10 woongelegenheden ROB (vroeger gewone rusthuisbedden)

- 5 woongelegenheden kortverblijf

- 5 woongelegenheden oriënterend kortverblijf

- 4 woongelegenheden voor mantelzorgers/nachtopvang/crisisopvang

- Centrum voor dagverzorging De Marolle

- 4 tuinflats assistentiewoningen Residentie Kruiskouter


In het gebouw links van de kerk:

- 24 assistentiewoningen Residentie Célestin

- wellnesscentrum met buitenterras


In het voorjaar 2022 kunnen we op deze campus Waegebrughe wonen, leven en werken!

Woon- en zorgcampus Waegebrughe, zorg met een hart!
Terug naar boven