Centrum voor dagverzorging

Sinds 5/1/2009 organiseert vzw Vijvens het centrum voor dagverzorging 'De Marolle';

Het dagverzorgingscentrum 'De Marolle' wordt uitgebaat in een volledig aangepaste vleugel in de campus 'wonen en leven Waegebrughe'.

Instaan voor ononderbroken zorg en oppas is voor de mantelzorger soms zeer moeilijk.

Door de dagverzorging krijgt de mantelzorger de gelegenheid om op adem te komen.

Het centrum voor dagverzorging wil een thuis-ondersteunende oplossing bieden voor psychisch en fysisch zorgbehoevenden die alleen of samen met hun familie wonen en nood hebben aan zorg, toezicht, begeleiding en gezelschap.

Het centrum stelt zich tot doel bij te dragen tot het behoud, de ondersteuning en het herstel van de zelfredzaamheid van de bezoeker.

Aanbod

Er wordt gezorgd voor een gevarieerd aanbod van:

- zorgverlening

- zinvolle tijdsbesteding en animatie

- sociale contacten

- smakelijke en aangepast (dieet-)maaltijden

Vervoer

Het dagverzorgingscentrum kan voorzien in vervoer naar en van het centrum.

Hiervoor wordt beroep gedaan op een taxibedrijf, ook voor rolstoelgebruikers.


Terug naar boven