Home Nazareth

Als het thuis niet meer kan.... Wie kan er bij ons terecht?

In Home Nazareth wonen 18 bejaarden. Vooral ouderen die hulp nodig hebben bij de eigen lichamelijke verzorging of bij huishoudelijke taken kunnen er terecht.

Het woonzorgcentrum helpt voornamelijk ouderen die – ondanks thuishulp - thuis niet langer kunnen blijven wonen.

Een ‘opname’ betekent dat een oudere hetzij voor lange tijd, hetzij definitief in Home Nazareth komt wonen. Op dat moment wil de zorgverlening in Home Nazareth een “gewoon verder zetten” betekenen van het leven van de oudere. Niet meer, zeker niet minder.

Terug naar boven