GAW Residentie Ommegang

De GAW, groep assistentiewoningen Residentie Ommegang omvat 9 appartementen met 1, 2 of 3 slaapkamers.

Op 7 november 2017 hebben 11 bewoners van Home Nazareth hun intrek genomen in de assistentiewoningen op de gelijkvloerse en de eerste verdieping.

Op de tweede verdieping woont een huisbewaarder of conciërge en worden er burelen ingericht waardoor overdag tijdens de werkuren steeds iemand van de administratie van de vzw Vijvens in het gebouw zal aanwezig zijn.

De GAW Residentie Ommegang is een gebouw dat functioneel een geheel vormt, dat bestaat uit individuele woongelegenheden voor zelfstandig wonende ouderen en waar gemeenschappelijke diensten worden georganiseerd, waarop de bewoners facultatief een beroep kunnen doen. Het gebouw vormt een functioneel geheel met het WZC Home Sint-Petrus. De GAW Residentie Ommegang staat open voor valide ouderen en minder valide of gehandicapte ouderen die nog voldoende zelfredzaam zijn.

De vzw Vijvens stelt een volledige assistentiewoning als gemeenschaps-ruimte en huiskamer ter beschikking van de bewoners van de Residentie Ommegang. De vzw Vijvens voorziet een 24-urenpermanentie, crisis- en overbruggings-zorg. De 24-urenpermanentie en de crisiszorg worden via een dag en nachtbewaking verzekerd door de huisbewaarder/conciërge en het naastgelegen WZC Home Sint-Petrus. De bewoners van GAW Residentie Ommegang kunnen desgewenst beroep doen op een voorrangsregeling voor opname in een WZC van de vzw Vijvens. De vzw Vijvens heeft een samenwerkingsovereenkomst met Familiehulp Oudenaarde voor de gezins- en thuishulp op vaste tijdstippen gedurende de weekdagen. Op weekenddagen zal eveneens op vast tijdstippen deze hulp voorzien worden door medewerkers van het WZC Home Sint-Petrus. Tevens zullen een woon-assistent, sociale dienst en poetsdienst ter beschikking gesteld worden vanuit het WZC Home Sint-Petrus.

Terug naar boven