Vrijwilligers

Om een meerwaarde te kunnen geven aan het verblijf in een woonzorgcentrum of het dagopvangcentrum is het nodig, naast de elementaire professionele zorg, ook aandacht te hebben voor meer algemen aspecten van het mens-zijn. Hierbinnen situeert zich het belang van vrijwilligerswerk. Door op welbepaalde momenten engagementen te vragen vanwege vrijwilligers, willen we bijkomend comfort bieden aan de bewoners en gebruikers. dit comfort situeert zich op menselijk vlag: menselijke nabijheid, contacten met de buitenwereld, creëren van een huiselijke sfeer, luisteren, ...

Onze vrijwilligers kunnen deelnemen aan een uitgebreid gamma activiteiten. Zij kunnen zelf kiezen waaraan ze wensen deel te nemen. Enkele voorbeelden:

- maaltijdbegeleiding

- hulp bij interne animatieactiviteiten (feestmaaltijden, optredens, spelactiviteiten, ...)

- hulp bij uitstappen

- bezoek bij bewoners die minder bezoek krijgen

- bibliotheekdienst, boodschappendienst, verstelwerk, ...

De verantwoordelijken voor vrijwilligerswerking kunnen gecontacteerd worden voor vrijwel alle zaken die verband houden met vrijwilligerswerk.

BEDANKT VRIJWILLIGERS VOOR JULLIE INZET!

Terug naar boven