Minibus vzw Vijvens

dinsdag 19 april 2016
Sinds 25 februari 2016 heeft de vzw Vijvens een minibus ter beschikking.

Beste lezer,

Op 25 februari 2016 kregen wij de sleutel van een gloednieuw minibusje dat ons via sponsoring bij lokale handelaars en leveranciers geschonken werd. De firma Special ad uit Wieze is bij onze leveranciers en de handelaars in de buurt sponsorgelden gaan halen door het verkopen van reclame op het minibusje. Het minibusje is op onze vraag omgebouwd tot een liftbusje waarbij we ook mensen in een rolstoel veilig kunnen vervoeren. De vzw Vijvens krijgt het busje gedurende 4 jaar ter beschikking en staat zelf in voor het onderhoud, de inschrijving en verzekering en de bijkomende gebruikskosten. Wij zijn heel blij met dit minibusje. We droomden er reeds jaren van. Dit busje kan voor al onze bewoners in al onze huizen - wzc Home Vijvens, wzc Home Sint-Petrus, Dagverzorgingscentrum De Marolle’ en wzc Home Nazareth - gebruikt worden. Uiteraard werd er een reglement, gebruikersovereenkomst en een reservatie met voorrang en prioriteiten in het gebruik voorzien. Een deel van onze medewerkers volgde een bijkomende cursus om met het busje te mogen rijden en om voor personenvervoer te mogen instaan. We hebben ook twee vrijwilligers, de heer Achiel De Coninck en de heer Noël Balduck, die ons als chauffeur bij het vervoer willen helpen. Tevens kregen wij de gelegenheid om bijkomend een bedrag over te laten maken en een goed doel te ondersteunen. Wij kozen ervoor om met deze extra financiële gift mensen uit onze lokale gemeenschap die door armoede getroffen werden te helpen. We hebben dan ook gevraagd om deze gift door te storten aan Welzijnsschakels regio Kruishoutem, Wortegem-Petegem en Zingem. Wij zijn iedereen, die heeft bijgedragen in de sponsoring en in het welslagen van dit opzet, oprecht dankbaar.Het busje werd bij gelegenheid van de eucharistieviering, vrijdag 26 februari, ingezegend door E.H. Carchon.


Terug naar boven