Zorgzame Buurten

Zorgzame Buurten

Zorgzame Buurten?!

In maart kreeg VZW Vijvens van minister Wouter Beke (toenmalig minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin) een positieve score op haar projectaanvraag. Met het project (en de daarbij horende projectsubsidie) wil VZW Vijvens een zorgzame buurt op de Marolle installeren en dit onder de naam “Marolle in beweging”.

Wat zijn de kernelementen van een zorgzame buurt?

  • Comfortabel in de eigen buurt wonen.
  • Verschillende groepen van mensen leven samen; jong en oud, kwetsbare en minder kwetsbare mensen.
  • Mensen ervaren geborgenheid en levenskwaliteit (positieve gezondheid, inzet op gezondheidsbevordering en preventie, mentaal welzijn).
  • Mensen kennen en helpen elkaar: buurtbewoners vormen een sociaal netwerk.
  • Ondersteuningsnoden worden (deels) ingevuld in de buurt.
  • Diensten en voorzieningen zijn toegankelijk en beschikbaar.

Wat betekent dit voor de VZW?

In dit eerste artikeltje stellen we graag onszelf en het project aan jullie voor. Wij zijn Ines en Marthe de projectmedewerkers. Wij zijn het gezicht en aanspreekpunt van “Marolle in beweging”. Sinds september zijn we samen in actie geschoten om van de Marolle een zorgzame buurt te maken.

Voorbije zomer werd er gestart met het maken van een kwalitatieve buurtanalyse. Deze kreeg vorm aan de hand van enquêtes en mondelinge bevragingen tijdens lokale evenementen aan buurtbewoners en sleutelfiguren van de Marolle. Er werd aan de buurtbewoners gevraagd waarom het aangenaam wonen is aan de Marolle en wat hier nog ontbreekt. Daaruit bleek dat er aan de Marolle nood is aan een overzicht van de reeds bestaande diensten en mogelijke ondersteuning. Daarnaast is er ook de behoefte om (meer en nieuwe) mensen te leren kennen en deze contacten te kunnen onderhouden. Hieruit stelden we een hoofddoel op en dit willen we dan ook op lange termijn voor ogen houden. “We willen een open huis creëren waar alle buurtbewoners terecht kunnen voor ondersteuning en/of ontmoeting. Bovendien fungeert ons WZC als oase van rust en als plek tot bezinning”.

Dit doel zal niet van vandaag op morgen kunnen gerealiseerd worden. We starten nu alvast met zaadjes te planten voor de toekomst. Dit verwezenlijken we door onder andere “Marolle in beweging” bekend te maken, buurtbewoners vertrouwd te maken en in te zetten op heldere communicatie.

Hoe willen we dit aanpakken?

  • Door samen te werken met de reeds bestaande organisaties en verenigingen in de Marolle, willen we een win-win bereiken door onze werking bekend te maken, onderlinge samenwerkingen te ondersteunen en diens activiteiten te faciliteren.
  • Ons WZC ligt centraal gelegen in de wijk Marolle, dit is een troef die we dan ook op lange termijn willen uitspelen.
  • Teruggrijpend op onze historiek, waarbij de site en de tuin door het klooster opengesteld werden voor de buurtbewoners, willen we nu opnieuw een tuin als ontmoetings- en rustplek inrichten voor en door de wijk.
  • Door fysiek als ankerpunt te fungeren waar iedereen die aan de Marolle woont, leeft, werkt… terecht kan met vragen rond zorg, gezondheid en welzijn.

Interesse, vragen of ideeën?

Heeft u na het lezen van dit artikel vragen over Zorgzame Buurten, heeft u interesse en blijft u graag op de hoogte? Dan kunt u steeds contact met ons opnemen via e-mail op zorgzamebuurten@vijvens.be of op het nummer 09 333 30 11, en vraag hierbij naar Ines of Marthe. Ook ideeën zijn bijzonder welkom.


Terug naar boven