Project Welzijn³

Vanaf februari 2019 zal Vzw Vijvens zich anderhalf jaar inzetten voor het project Duurzaam loopbaanbeleid. Dit project wordt georganiseerd en gesubsidieerd vanuit de Europese unie, Vlaanderen en het Europees Sociaal Fonds (ESF).

In het kader van dit project willen we ons extra inzetten op vier thema’s binnen onze vzw:

  • Ontwikkelen van een doeltreffend wervings- en selectiebeleid met onderscheidend vermogen
  • Ontwikkelen sterk uitgewerkt onthaalbeleid en mentorschip waardoor we een betere retentie ervaren
  • Uitwerken dienstregeling die bijdraagt aan een evenwichtige work-life balans voor onze werknemers
  • Uitwerken van een leiderschapsstijl die bijdraagt aan 'groei' van medewerkers

De algemene doelstelling die we beogen is om de pijnpunten die we ervaren omtrent bovenstaande thema’s in onze vzw, met steun van het ESF grondig en op duurzame wijze aan te pakken door middel van het ontwikkelen van duurzame loopbaaninstrumenten die we verankeren in onze werking.

We noemen het project Welzijn³ omdat het wegwerken van deze pijnpunten zijn vruchten zal afwerpen op onze medewerkers, onze bewoners en onze vzw.

Financiële steun wordt geboden vanuit het ESF met een bedrag van 32.000 euro en vanuit het VCF 48.000 euro.

Terug naar boven